U7, U8 in U9 ZAKLJUČILI SEZONO

23. junija

Utrinek iz zadnjega treninga ekipe U7 in U8. Najmlajši člani kluba so prejeli značko nogometaša, priznanje in medaljo za odlično opravljeno delo. Ekipa U9 pa je sezono zaključila z druženjem na pikniku. Forza Koper!