LETNO POROČILO

11. maja

Revidirano letno poročilo (poslovno leto 2022) je na voljo TUKAJ.

Skupni znesek plačil agentom in drugim osebam, ki so udeležene pri prestopih igralcev (pri prodaji ali nakupu igralca) v zadnjem poročevalskem obdobju znaša 221.890,00 EUR.