LETNO POROČILO

16. maja

Revidirano letno poročilo (poslovno leto 2020) je na voljo TUKAJ.

Društvo FC Koper v poročevalskem letu za posrednike in druge osebe pri nakupih in prodajah igralcev ni namenilo sredstev.