LETNO POROČILO

13. maja

Revidirano letno poročilo (poslovno leto 2021) je na voljo TUKAJ.

Društvo FC Koper je v poročevalskem letu za posrednike in druge osebe pri nakupih in prodajah igralcev namenilo 67.912,50 EUR.