LETNO POROČILO

13. maja

Revidirano letno poročilo (poslovno leto 2023) je na voljo TUKAJ.

Skupni znesek plačil agentom in drugim osebam, ki so udeležene pri prestopih igralcev (pri prodaji ali nakupu igralca) v zadnjem poročevalskem obdobju znaša 12.000,00 EUR.