SKLEP O PLAČEVANJU VADNIN

Upravni odbor FC Koper na podlagi določil 25. in 34. člena Statuta društva Football Club Koper (sprejetega na skupščini 21.12.2018 in potrjenega s strani UE Koper dne 21.1.2019) izdaja:

 

Upravni odbor društva FC Koper je na svoji izredni seji dne 25.3.2020 sprejel naslednji

 

SKLEP O PLAČEVANJU VADNIN

 

  1. Vadnina za mesec marec 2020 se plača po že izstavljenih položnicah.
  2. Za dneve oziroma mesece, v katerih trenažni proces v nogometni šoli ne bo potekal, se vadnine ne bo plačalo.
  3. Ta sklep velja takoj.

O b r a z l o ž i t e v:

Upravni odbor društva FC Koper je na svoji izredni seji dne 25.3.2020, ki je bila sklicana zaradi pandemije koronavirusa, ki je »ustavil« svet in prekinil nogometna prvenstva po celem, sprejel zgoraj navedene sklepe.

Glede na to, da so bile položnice za plačilo vadnine za mesec marec 2020 že poslane, se v obliki, kot so jih starši/skrbniki prejeli tudi plačajo. Mnogi starši/skrbniki so jih že poravnali, tako da bi storniranje oziroma sorazmerno spreminjanje položnic glede na dni treniranja v marcu samo povzročilo zmedo v našem sistemu.

Za dni/mesece, v katerih trenažni proces v nogometni šoli ne bo potekal, se vadnine ne bo plačalo. V naslednji izdani položnici za prvi mesec normalnega treniranja bo seveda upoštevano preplačilo pri plačilu marčevske položnice za vadnino.

 

Sklep velja takoj.

V Kopru, 26.03.2020

Predsednik Upravnega odbora FC Koper

Anto Guberac l.r.