OSNOVNE INFORMACIJE O VPISU V NOGOMETNO ŠOLO

I. OSNOVNE INFORMACIJE O VPISU:

1. FC KOPER je nogometni klub, ki skrbi za športni in celostni razvoj svojih igralcev. Vpis v
najmlajšo selekcijo (U-7) predstavlja vključevanje otroka v šport in nogometno vadbo ter
ponuja vsem otrokom (fantom in dekletom) enake možnosti in pogoje za delo in vadbo.
Otroke želimo navdušiti za nogometno igro, jih seznaniti z pravili nogometne vzgoje in igre
ter navajati na skupno delo ob spoštovanju reda in discipline ter prijateljstva.

2. Treningi potekajo na igriščih športno-rekreacijskega centra Bonifika.

3. Razpored treningov se objavlja na oglasni deski kluba in na spletni strani
www.fckoper.com. Ekipa (U-7 do U-9 in mlajši) trenira dvakrat do trikrat tedensko, U-11
trikrat do štirikrat tedensko, ekipe U-13, U-15, U-17, U-19 pa štirikrat do petkrat tedensko.
Igralci ekip U15, U17 in U19 v času priprav trenirajo pogosteje, v času šole pa imajo
možnost dvakrat tedenske dopoldanske vadbe v okviru nogometnega razreda. Vse ekipe so
vključene v redna tekmovanja MNZ Koper oziroma NZS, na najvišjem nivoju mladinskega
tekmovanja v Sloveniji.

4. Mlajšim selekcijam do 14 leta v okviru strokovnega dela ponujamo tudi dodatno vadbo
koordinacije in gimnastike, starejšim pa vadbo fitnessa ter individualno vadbo.

5. Vsi trenerji v FC Koper imajo primerno trenersko izobrazbo ali so v postopku šolanja.

6. Mesečna vadnina znaša 45 € (U7- U9), 50 € (U11), 60 € (U13 do U19) .

7. Način plačila in druge podrobnosti so na voljo v Pravilniku o vadninah, ki je objavljen na
spletni strani www.fckoper.com/mladinska nogometna šola. Najdete ga tudi v priponki spodaj.

8. V klubu skrbimo za celostni razvoj vsakega igralca, strokovni svet vsakih šest mesecev
ocenjuje napredek posameznega igralca.

9. Igralci morajo trenerja obvestiti o vsakem športnem udejstvovanju, ki jih ne organizira klub
(šolska tekmovanja, turnirji, nogometni kampi,…) ter dobiti njegovo dovoljenje.

10. Igralci oz. starši so dolžni javiti morebitne spremembe stalnega naslova, telefonskih
številk, daljše odsotnosti,…

11. Vsak igralec FC Koper mora obvezno enkrat letno (pred začetkom nove sezone) opraviti
zdravniški pregled pri klubskem zdravniku, v kolikor je to zahteva NZS. Stroške pregleda
krije klub.

12. Igralcem se lahko na željo staršev pomaga pri ureditvi statusa športnika v srednji šoli.

13. V tekmovalni sezoni je za vse člane kluba obvezen nakup enotne klubske opreme, ki
postane last nogometaša.

14. V primeru različnih poškodb in bolezni je to potrebno javiti trenerju in zdravniški službi.

15. Dogajanje v klubu lahko spremljate tudi na spletni strani: www.fckoper.com

16. V klubu bo deloval tudi Svet staršev kjer je vključen predstavnik staršev vsake selekcije
in ima svetovalno vlogo znotraj kluba. Predstavnika izberejo straši sami in ga predlagajo
klubu.

17. Vse morebitne težave, nesporazumi in spori se rešujejo skupaj z nogometašem,
trenerjem in predstavniki kluba.

II. TRENINGI:
1.Treningi potekajo v vsakem vremenu! (O morebitni odpovedi vas obvesti trener ali sekretar
kluba)
2.Staršem vstop v garderobo in na igrišče ni dovoljen!
3.Uporaba mobilnih telefonov v garderobi ni dovoljena!
4.Treningi okvirno trajajo 90 minut (U08 in U09 pa 60 – 75 minut)).
5.Na vsakem treningu so obvezni ščitniki in žoga (do selekcije U11)!
6.Napitke (zelo priporočljivo) lahko na igrišče prinašajo le v bidonih!
7.Igralci morajo biti primerno oblečeni za trening (spremembe vremena).
8.Igralci naj pridejo na trening v navadnih oblačilih in se na to v garderobi preoblečejo in
pripravijo za trening. Enako velja po koncu treninga.
9.Igralci morajo biti vsaj 15 minut pred začetkom treninga že pripravljeni na vadbo.
10.Igralci so dolžni sami skrbeti tako na treningih kot tekmah za svoje stvari.
11.Med treningom in tekmami ni dovoljena nikakršna komunikacija med starši in igralci –
razen v izjemnih primerih.
12.Za različna vprašanja in pogovore so trenerji na voljo po koncu treninga in ne tik pred ali
celo med treningom. Trenerje je vedno možno poklicati na telefon in se dogovoriti za
individualni pogovor oz. Sestanek v prisotnosti enega predstavnika kluba.
13.Treningi so obvezni. Vsako odsotnost je potrebno vnaprej javiti in obrazložiti!

III. TEKME:
1.Vsak igralec mora morebitno nepredvideno odsotnost takoj sporočiti trenerju.
2.Na vse prvenstvene tekme od selekcije U10 do vključno selekcije U13, ki so oddaljene nad
40 km je načeloma organiziran avtobusni prevoz. Stroške prevoza krije klub. Za vse ostale
tekme pa starši zagotavljajo prevoz sami. Skupen odhod in skupen prihod je na zbirnem
mestu – praviloma vedno pred stadionom BONIFIKA.
3.Za selekcije U15 do U19 je organiziran prevoz s strani kluba. Ob daljših potovanjih je
organizirana tudi prehrana.
4.Na vseh tekmah morajo igralci nositi uradno klubsko opremo.
5.Na tekmah je dovoljeno staršem le navijanje, ne pa tudi dajanje navodil igralcem ter
neprimerno vedenje do nasprotne ekipe, funkcionarjev, sodnikov, staršev ali drugih
gledalcev.
6. O tem kdo igra, o številu tekem, minutaži in igralnih mestih posameznega igralca ter o
načinu igre odloča izključno trener, ki ne sprejema sugestij s strani staršev. V primeru
nestrinjanja je možen pogovor s trenerjem ali vodstvom kluba.
7. V ospredju je razvoj, vzgoja in napredek otrok ter igra. Rezultat mora biti posledica dela in
osvojenega znanja. Zato bodo vsi, ki bodo spoštovali delo, red, disciplino in pripadnost klubu
zmagovalci! Tudi tisti, ki ne bodo vrhunski nogometaši!
8. Vrsta prijateljskih tekem in mednarodnih turnirjev v tujini prav tako izjemno dviguje
kvaliteto dela in napredka. Zato so te aktivnosti sestavni del našega programa vsake
selekcije.

IV. DRUGO:
1.Igralci selekcij od U09 do vključno U15 so dolžni opravljati tudi naloge pobiralcev
žog na članskih tekmah.
2.Izbor pobiralcev za posamezno tekmo pripravi trener.

KJE NAS NAJDETE:
Naslov: FOOTBALL CLUB KOPER, Ljubljanska cesta 2, 6000 Koper
Splet: www.fckoper.com, E-mail: info@fckoper.si

Kontaktne osebe:
Marina Pirjevec (sekretar): gsm: 040892795, E-mail: mpp.fckoper@gmail.com
Nedžad Okčič (vodja mladinske šole) gsm: 041758420, E-mail: akademija@fckoper,si
Andrej Poljšak (koordinator nogometne šole) gsm: 041718172 E-mail: andrej.poljsak@fckoper.si
Dodatne informacije, kontaktne telefonske številke in elektronski naslovi vseh ostalih trenerjev in
sodelavcev kluba najdete na spletni strani.

Andrej Poljšak,
koordinator nogometne šole

Anto Guberac,
predsednik kluba

PRAVILNIK O PLAČEVANJU VADNIN –

OBRAZEC_VPIS

OBRAZEC ZA ZNIZANO VADNINO

OBRAZEC_ZA IZPIS IGRALCA

SOGLASJE ZA OBJAVO OSEBNIH PODATKOV NA SPLETNI STRANI KLUBA FC KOPER