OBVESTILO ČLANOM

V skladu z 20. členom statuta društva FC Koper so vsi člani dolžni poravnati članarino v roku 5 dni od objave tega obvestila na spletni strani in na oglasni deski društva. Če člani članarine v navedenem roku ne bodo plačali se smatra da niso poravnali obveznosti do društva in se iz evidence članstva lahko črtajo.

To obvestilo velja kot opomin članom, da poravnajo obveznosti do kluba!

Predsednik društva
Anto Guberac