ANTO GUBERAC JE NOVI PREDSEDNIK DRUŠTVA FC KOPER

V petek, 21. 12. 2018, je bila izpeljana redna letna skupščina društva FC Koper. Na njej je dosedanji predsednik Valter Valenčič podal odstopno izjavo in se zahvalil vsem prisotnim za podporo v času njegovega predsedovanja. Svoje delo v sklopu društva bo nadaljeval v upravnem odboru.

Novi predsednik društva je Anto Guberac, ki je bil soglasno izvoljen. Zahvalil se je za izkazano zaupanje in izrazil željo, da se klub čim hitreje vrne kamor spada.

Na skupščini so bili sprejeti tudi ostali sklepi: dopolnjen je bil nadzorni odbor zaradi odstopa dveh članov, razširjen pa je bil tudi upravni odbor društva.